Privacy beleid

Project FlatwormWatch - Privacy beleid

 

Wie beheert het Flatwormwatch project?

Het FlatwormWatch project wordt beheerd door het Nationaal wetenschappelijk secretariaat voor invasieve uitheemse soorten (NSSIAS), gevestigd in het Instituut voor Natuurwetenschappen, in samenwerking met de volgende instellingen:

 • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
 • Universiteit Hasselt (UHasselt)
 • Meise Botanic Garden

Welke gegevens verwerken we?

Via het FlatwormWatch project verzamelen we meldingen van individuen van verscheidene inheemse en uitheemse platwormsoorten, via het Waarnemingen.be platform (beheerd door Natuurpunt). Een melding bestaat uit algemene gegevens van de waarneming (locatie, tijdstip, foto etc) en persoonsgegevens. We verwijderen meldingen met ongepaste foto’s (inclusief auteursrechtelijk beschermde foto’s die van het web geplukt worden) en foutieve locaties die niet achterhaald kunnen worden.

Naast de persoonsgegevens die gelinkt zijn aan de waarneming, kunnen deelnemers ook vrijblijvend het formulier “Wordt Flatwormwatcher” invullen. Via dit formulier worden ook persoonsgegevens verzameld.

Wat gebeurt er met mijn algemene gegevens?

Bij het ingeven van een waarneming op waarnemingen.be via een eigen account of de event paginas, is het privacybeleid van het platform Waarnemingen.be van toepassing.

Met het ingeven van een waarneming via de event paginas gaat u ook akkoord met onderstaande. Ter bescherming van het leefmilieu, voor wetenschappelijke doeleinden en in lijn met het open databeleid worden algemene gegevens van meldingen ter beschikking gesteld onder een Creative common zero waiver. Meer specifiek:

 • De deelnemers gaan ermee akkoord dat Natuurpunt en het NSSIAS de foto('s) kunnen gebruiken voor algemene communicatie, als promotie voor de betreffende actie en de foto('s) kunnen verspreiden naar derden, zonder dat hiervoor een vergoeding van het auteursrecht verschuldigd is. De auteur van het beeld wordt hierbij telkenmale vermeld.
 • Bij het gebruik van het platform Waarnemingen.be gaat u ermee akkoord dat de wetenschappelijke data geassocieerd met uw waarneming kan gebruikt worden onder een CC0 licentie en gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke doeleinden en beleid.
  • Observaties die verzameld werd in het kader van dit project zullen door het NSSIAS gebruikt worden in een publicatie.
  • Observaties van uitheemse soorten die verzameld werd in het kader van dit project zullen na validatie gepubliceerd worden op het GBIF-platform waar deze data kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en door privépersonen.
 • Observaties die vrijgegeven wordt op Waarnemingen.be zijn beschikbaar voor gebruik voor privé personen. Voor alle ander gebruik is expliciete toestemming nodig van Natuurpunt of het NSSIAS.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens:

Bij het ingeven van een waarneming op waarnemingen.be via een eigen account of de event paginas, is het privacybeleid van het platform Waarnemingen.be van toepassing.

Door een ingave van een waarneming op Waarnemingen.be in het kader van dit project gaat u ook akkoord met het delen van uw e-mailadres met het projectteam. Het mailadres zal alleen gebruikt worden om contact op te nemen met de waarnemer in het kader van extra gegevensverzameling gelinkt aan de betreffende waarneming (morfologie, DNA-staalname), of in het kader van een snelle respons bij het aantreffen van Arthurdendyus triangulatus, een soort die zorgwekkend is voor de Europese Unie. Je persoonsgegevens worden niet voor andere toepassingen gebruikt, niet gedeeld met derden buiten het project en niet getoond op de website.

Door het contact formulier in te vullen gaat u ermee akkoord dat uw mailadres gebruikt wordt om u te informeren over het verloop van het project (zoals resultaten, events) middels nieuwsbrieven.

Waarom verwerken wij gegevens?

Het doel van het project is het opstellen van een inventaris van soorten die reeds in België geobserveerd zijn. Het beoogt ook de verspreiding van de desbetreffende soorten in kaart te brengen, een idee te krijgen hoe deze soorten ons land zijn binnengekomen en bewustzijn te creëren van de risico’s van uitheemse platwormen.

Gezien uitheemse platwormen moeilijk te observeren zijn, maar de bodemfauna ernstig kunnen schaden, zijn waarnemingen erg belangrijk om een adequaat beleid te kunnen voorzien ter bescherming van onze inheemse biodiversiteit en bodemgezondheid. Door gegevens te publiceren op GBIF, kiest het project bovendien bewust voor open gegevens, aangezien dit:

 • Een transparant, op feiten gebaseerd beleid ondersteunt
 • Meer impact heeft, aangezien de gegevens voor veel doeleinden kunnen worden gebruikt
 • Makkelijker is om mee om te gaan
 • Schaalbaarder is (d.w.z. kan complexere vragen beantwoorden dan welke gegevens werden verzameld)
 • Minder complexe infrastructuur vereist (bv. geen authenticatie)
 • Samenwerking stimuleert

Snelle respons in geval van eerste waarnemingen van invasieve uitheemse platworm van de Unielijst

Bij het ingeven van een waarneming van een uitheemse platworm die zorgwekkend is voor de Unie – op het moment van schrijven voor Arthurdendyus triangulatus – is een snelle respons door de bevoegde instanties verplicht (ANB, Leefmilieu Brussel of SPW – al naargelang het grondgebied waar de melding zich voordoet). De bevoegde overheid zal dan met een voorstel tot oplossing komen om de soort te beheren rekening houdende met de lokale context.

Wat zijn uw rechten?

Met betrekking tot de persoonsgegevens die verbonden zijn aan een account op Waarnemingen.be zijn de privacy statement van dat platform van toepassing.

Wanneer u een waarneming ingeeft via de Event pages (zonder account aan te maken), of uw mailadres verstrekt via het formulier “Wordt flatwormwatcher” heeft u de volgende rechten:

 • U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Zo kunt u een kopie krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
 • U hebt het recht om correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Zo kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, laten corrigeren.
 • U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist. Zo kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er geen goede reden is om ze te blijven verwerken. Voor zover de verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om wettelijke voorschriften vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, zijn wij niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen.
 • U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang (of dat van een derde partij) en er iets in uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond.
 • In gevallen waarin wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, kunt u contact met ons opnemen via secretariat@iasregulation.be
 • Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretariat@iasregulation.be
 • Bij verdere bekommernissen hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Instituut voor Natuurwetenschappen of bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, of wanneer u van mening bent dat er een inbreuk is gepleegd op de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), Vautierstraat 29, Brussel, Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@naturalsciences.be
  • Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00.