VERGUNNINGEN

BEPERKINGEN 

Volgens de Europese verordening (nr. 1143/2014) mag je levende, voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten niet opzettelijk

 • op het grondgebied van de Unie binnenbrengen, ook niet door middel van doorvoer onder douanetoezicht;
 • houden, ook niet in een gesloten omgeving;
 • kweken, ook niet in een gesloten omgeving;
 • naar, uit of binnen de Unie vervoeren, behalve naar voorzieningen met het oog op uitroeiing;
 • in de handel brengen, gebruiken of uitwisselen;
 • toestaan zich voort te planten, te worden gekweekt of geteeld, ook niet in een gesloten omgeving; 
 • vrijlaten in het milieu.

VERGUNNINGEN

Bevoegde autoriteiten kunnen een afwijking toestaan voor de hierboven genoemde beperkingen:

 • Vergunningen voor instellingen die de genoemde soorten houden voor onderzoek, ex situ instandhouding (de instandhouding van een soort buiten het land van herkomst), of aanmaak van afgeleide producten die de menselijke gezondheid bevorderen. De afgifte van deze vergunningen is onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Opgelet: naast de vergunning van de gewestelijke autoriteit is mogelijk een bijkomende vergunning van een ander gewest of de federale overheid nodig, als je de soort over de gewest- of landsgrenzen heen vervoert.
 • De afgifte van afwijkingen op het invoerverbod is de verantwoordelijkheid van de federale overheid: klik hier voor de Nederlandse versie, en hier voor de Franse versie.
 • Een toelating voor andere activiteiten dan genoemd onder de titel "beperkingen", kan bij wijze van uitzondering worden verkregen bij de Europese Commissie om redenen van dwingend openbaar belang, waaronder redenen van sociale of economische aard.
 • In alle gevallen moet worden gegarandeerd dat de individuen niet kunnen ontsnappen.

VERGUNNINGEN Artikel 8 (2018-2023)

Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Aantal
Purpose GN code
Procyon lotor Wasbeer 2 Export - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Procyon lotor Wasbeer 2 Export - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Procyon lotor Wasbeer 1 Export - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Procyon lotor Wasbeer 5 Export - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Nasua Nasua Rode neusbeer 1 Export - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Nasua Nasua Rode neusbeer 3 Import - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Tamias sibiricus Siberische grondeekhoorn 6 Import - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Threskiornis aethiopicus Heilige ibis 14 Import - Ex situ conservatie Ex 01060 19 00
Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker 100 (weefselstalen) Import - Wetenschappelijke onderzoek Ex 01060 19 00