VERGUNNINGEN

BEPERKINGEN 

Volgens de Europese verordening (nr. 1143/2014) mogen levende, voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten niet opzettelijk worden: 

 • op het grondgebied van de Unie binnengebracht, ook niet door middel van doorvoer onder douanetoezicht;
 • gehouden, ook niet in een gesloten omgeving;
 • gekweekt, ook niet in een gesloten omgeving;
 • naar, uit of binnen de Unie vervoerd, behalve om in het kader van uitroeiing naar voorzieningen te worden vervoerd;
 • in de handel gebracht, worden gebruikt of uitgewisseld;
 • toegestaan zich voort te planten, te worden gekweekt of geteeld, ook niet in een gesloten omgeving; 
 • vrijgelaten in het milieu.

VERGUNNINGEN

Bevoegde autoriteiten kunnen een afwijking toestaan voor de hierboven genoemde beperkingen:

 • Vergunningen kunnen worden afgeleverd zodat instellingen de genoemde soorten kunnen houden voor onderzoek en/of ex situ instandhouding of wanneer het gebruik van producten die zijn afgeleid van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten de menselijke gezondheid kan bevorderen. De afgifte van deze vergunningen is onderhevig aan bepaalde voorwaarden. Opgelet: naast de vergunning van de gewestelijke autoriteit is mogelijk een bijkomende federale of gewestelijke vergunning nodig als de soort over de gewest- of landsgrenzen heen wordt vervoerd.
  • Vlaanderen: u kan uw online aanvraag doen via deze link.
  • Wallonië: u kan een aanvraag doen via invasives @spw.wallonie.be.
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: u kan een aanvraag doen via biodiv@leefmilieu.brussels
  • Federale overheidsdienst: u kan uw online aanvraag doen via deze link
 • De afgifte van afwijkingen op de beperking van invoer is de verantwoordelijkheid van de federale overheid (klik hier voor de Nederlanse versie, klik hier voor de Franse versie)
 • Een toelating tot het verrichten van andere activiteiten dan genoemd onder te titel "restricties", kan bij wijze van uitzondering worden verkregen bij de Europese Commissie om redenen van dwingend openbaar belang.