Bevoegde autoriteiten in BELGIË

In België heeft de implementatie van de Europese Verordening betreffende invasieve uitheemse soorten vooral betrekking op natuurbehoud. Dit is een gedeelde bevoegdheid van de federale overheid en de gewesten. Denk daarbij aan grenscontroles, het beheer van waterlopen en de inspectie van dierenspeciaalzaken en tuincentra. Daarom zijn er in ons land verschillende autoriteiten verantwoordelijk voor de uitvoer van de IUS-Verordening.

De federale overheid staat in voor het afdwingen van grenscontroles (in-, uit- en doorvoer en vergunningen voor afwijkingen) en alles wat betrekking heeft op de Noordzee (bv. invasieve uitheemse zeesoorten).

De gewesten zijn bevoegd voor nationale handel, het houden van soorten (en vergunningen voor dergelijke afwijkingen), monitoring en beheer:

Om een coherente en gecoördineerde uitvoering van de Europese IUS-Verordening mogelijk te maken, gingen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten een officiële samenwerking aan, die ze in juni 2020 bezegelden met een samenwerkingsakkoord.