Projecten

 

Op deze pagina vind je verschillende projecten van het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor invasieve uitheemse soorten (NSSIAS).

Om een overzicht te krijgen van ons meest recente werk, kunt u ook ons Highlights Report 2023 lezen.


IdentificatiE VIDEOS


 

                                      WATERPESTEN (NL)                                                                            Vederkruiden (NL)

 

Bioveiligheid

In 2021-2024 voert het NSSIAS proefprojecten uit rond de bioveiligheid voor watergebruikers, van hengelaars tot onderhoudsprofessionals die werken in de nabijheid van waterhabitats. Het project wil best practices op het gebied van bioveiligheid identificeren, toepassen en verbeteren waar mogelijk. 

De eerste stap was een nationale enquête in 2021, bij alle publieke en private actoren die verantwoordelijk zijn voor het beheer en/of de monitoring van zoetwaterecosystemen, met inbegrip van bijvoorbeeld IAS-beheerders, water- en rivieroeverbeheerders, wetenschappers en consultancybedrijven. De bevraging peilde naar het algemene bewustzijnsniveau rond bioveiligheid met betrekking tot invasieve uitheemse zoetwatersoorten (IAS) en aanverwante ziekteverwekkers. Verder bracht de enquête de huidige praktijken en beperkingen voor het verhogen van de bioveiligheid in kaart.

Onderstaande figuur vat de resultaten van deze enquête samen. Als follow-up werkt men momenteel aan een handboek en brochures met best practices.


BIOVEILIGHEID HANDBOEK     -     CHEKLIST


ONDERSTEUNING VAN INSPECTIEDIENSTEN


Het NSSIAS biedt wetenschappelijke ondersteuning bij de identificatie door de inspectiediensten in België. Dit omvat:

                        

Photos: Sonia Vanderhoeven, Arnaud Jacobs