VAN EURopese IUS verordening tot belgische uitvoering 

de behoefte aan coördinatie en samenhang 

In België worden de bevoegdheden met betrekking tot de Europese verordening rond invasieve uitheemse soorten (Verordening 1143/2014) gedeeld door de gewesten (Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de federale overheid. Aangezien 1) invasieve uitheemse soorten zich niet aan de administratieve grenzen houden, en aangezien 2) de meeste bepalingen in de verordening een zekere mate van coördinatie vereisen om de samenhang en rechtszekerheid te garanderen, zou correcte uitvoering van het merendeel van de verordening niet mogelijk zijn als elke entiteit eenzijdig besluiten zou nemen. Daarom werd in juni 2020 een samenwerkingsakkoord opgesteld ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese IUS-verordening. Deze overeenkomst garandeert een gecoördineerde uitvoering van de IUS-verordening door de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten en zorgt voor de broodnodige uitwisseling van informatie tussen de verschillende partijen. Klik hier als u meer weten over de toegevoegde waarde van het samenwerkingsakkoord in de praktijk.  

DRIE BELGISCHE ENTITEITEN ondersteunen de uitvoering

Het Samenwerkingsakkoord voorziet in een rechtsgrondslag voor 3 nieuwe nationale instanties: een Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat, een Nationale Wetenschappelijke Raad en een Nationaal Comité voor de invasieve uitheemse soorten.   

  • Het Nationaal Comité voor invasieve uitheemse soorten is samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale en gewestelijke overheden. Het Comité garandeert de uitwisseling van informatie tussen de partijen en werkt de Belgische standpunten uit over vraagstukken met betrekking tot de Europese IUS-verordening, voor mogelijke ministeriële goedkeuring door de Conferentie van Milieuministers.

 

  • De Wetenschappelijke Raad voor invasieve uitheemse soorten fungeert als een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit wetenschappelijke deskundigen die het Nationaal Comité adviseren.

  

  • Het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten vereenvoudigt de workflow tussen de verschillende instanties en ondersteunt de Wetenschappelijke Raad bij het beantwoorden van de vragen van het Nationaal Comité.