invasieve dieren van de...

Door in de onderstaande soortenlijst op de Nederlandse  soortnaam te klikken, verkrijgt u meer informatie over de voor de Unie zorgwekkende planten, specifiek aangepast aan de Belgische situatie. U verkrijgt dan meer info over hun huidige verspreiding in België, hoe ze het land binnenkwamen en zich hier verspreiden, hoe ze onze omgeving bedreigen alsook hoe u ze kan herkennen. Onderstaande soorten mogen niet langer in België noch in de Europese Unie worden ingevoerd, vervoerd, gecommercialiseerd, gekweekt, gebruikt, uitgewisseld of vrijgelaten in de natuur. Bovendien mogen deze soorten niet langer worden gehouden, uitgezonderd in het geval van gezelschapsdieren die werden verworven tot 1 jaar na de opname van de soort op de Unielijst.


DIEREN


GEWERVELDEN
 
ZOOGDIEREN
 
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS PRA
Callosciurus erythraeus Pallas' squirrel Roodbuikeekhoorn Écureuil de Pallas  Pallas-Schönhörnchen PRA
Herpestes javanicus Small Asian mongoose Indische mangoeste Mangouste  Kleiner Mungo PRA
Muntiacus reevesi Muntjac deer Chinese muntjak Muntjac de Chine  Chinesischer Muntjak PRA
Myocastor coypus Coypu Beverrat Ragondin Nutria  PRA
Nasua nasua Coati Rode neusbeer Coati roux  Roter Nasenbär PRA
Nyctereutes procyonoides Racoon dog Wasbeerhond Chien viverrin  Marderhund PRA
Ondatra zibethicus Muskrat Muskusrat Rat musqué  Bisam PRA
Procyon lotor Raccoon Wasbeer Raton laveur  Waschbär PRA
Sciurus carolinensis Grey squirrel Grijze eekhoorn Écureuil gris  Grauhörnchen PRA
Sciurus niger Fox squirrel Amerikaanse voseekhoorn Écureuil fauve  Fuchshörnchen PRA
Tamias sibiricus Siberian chipmunk Siberische grondeekhoorn Tamia de Sibérie  Sibirisches Streifenhörnchen PRA
VOGELS
 
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS  
Acridotheres tristis Common myna Treurmania Martin triste Hirtenmaina PRA
Alopochen aegyptiacus Egyptian goose Nijlgans Ouette d'Égypte  Nilgans PRA
Corvus splendens Indian house crow Huiskraai Corbeau familier  Glanzkrähe PRA
Oxyura jamaicensis  Ruddy duck Rosse stekelstaart

Érismature rousse

 Schwarzkopf-Ruderente PRA
Threskiornis aethiopicus Sacred ibis Heilige ibis Ibis sacré  Heiliger Ibis PRA
REPTIELEN EN AMFIBIËN
 
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS  
Lithobates catesbeianus American bullfrog Amerikaanse stierkikker/brulkikker Grenouille taureau  Amerikanischer Ochsenfrosch PRA
Trachemys scripta Red-eared, yellow-bellied and Cumberland sliders Lettersierschildpad Tortue de Floride  Buchstaben-Schmuckschildkröte PRA
VISSEN  
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS  
Lepomis gibbosus Pumpkinseed Zonnebaars Perche soleil Gemeiner sonnenbarsch PRA
Perccottus glenii Amur sleeper Amoergrondel Goujon de l'amour Chinesische/Shlafergrundel PRA
Plotosus lineatus Striped eel catfish Gestreepte koraalmeerval Poisson-chat-rayé Gestreifter korallenwels PRA
Pseudorasbora parva Topmouth gudgeon Blauwbandgrondel Goujon Asiatique Blaubandbärbling PRA
ONGEWERVELDEN  
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS  
Arthurdendyus triangulatus New Zealand flatworm Nieuw-Zeelandse platworm Ver plat de Nouvelle-Zélande Neuseeland-Plattwurm PRA
Eriocheir sinensis Chinese mittencrab Chinese wolhandkrab Crabe chinois  Wollhandkrabbe PRA
Orconectes limosus Spiny-cheek crayfish Gevlekte rivierkreeft Écrevisse américaine  Kamberkrebs PRA
Orconectes virilis Virile crayfish Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft Écrevisse à pinces bleues  Viril-Flusskrebs PRA
Pacifastacus leniusculus Signal crayfish Californische rivierkreeft Écrevisse signal  Signalkrebs PRA
Procambarus clarkii Red swamp crayfish Rode Amerikaanse rivierkreeft Écrevisse de Louisiane  Roter Amerikanischer Sumpfkrebs PRA
Procambarus fallax f. virginalis Marbled crayfish Marmerkreeft Écrevisse marbrée  Marmorkrebs PRA
Vespa velutina nigrithorax Asian hornet Aziatische hoornaar Frelon asiatique  Asiatische Hornisse PRA