Links


BELEID, WETGEVING, CONVENTIES 


BELGIE

FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - http://www.health.belgium.be/nl/de-europese-verordening-betreffende-invasieve-uitheemse-soorten-ius-verordening

Agentschap voor Natuur en Bos - https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten

Instituut voor Natuur en Bosonderzoek - https://www.vlaanderen.be/inbo/onderzoeksdomeinen/invasieve-soorten/

Wallonie Service Public - http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632

Leefmilieu Brussel (NL) - https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/ecologische-en-sanitaire-problemen-8


EUROPESE VERORDENING 

European Commission: DG environnment - https://ec.europa.eu/dgs/environment/

European Commission : Regulation, implementing regulations, list updates - https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

PAN EUROPEES

Council of Europe - https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-invasive-alien-species

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) - https://www.eppo.int/ACTIVITIES/iap_activities

INTERNATIONAAL

Convention on Biological Diversity (CBD) - https://www.cbd.int/idb/2009/about/cbd/

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - https://www.ipbes.net/deliverables/3bii-invasive-alien-species


NUTTIGE INFORMATIE


Belgisch biodiversiteitsplatform - https://www.biodiversity.be/3642

Centrum voor expertise en kennisdeling - https://www.ecopedia.be/pagina/exoten

Invasieve soorten in België - http://ias.biodiversity.be 

European Alien Species Information Network (EASIN) - https://easin.jrc.ec.europa.eu/

The European network on Invasive Alien species fact sheet, NOBANIS - http://www.nobanis.org

Global invasive species database - http://www.iucngisd.org

Invasive species compendium (ISC), CABI - http://www.cabi.org

IUCN - https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species


OBSERVATIE PLATFORMEN


BELGIE

Waarnemingen.be - https://waarnemingen.be/species/invasieve-exoten/

Observations.be (FR) - https://observations.be/species/invasieve-exoten/

Vespawatch (asian hornet - Flanders) -www.vespawatch.be

IAS observation register Wallonie (FR) - http://biodiversite.wallonie.be/fr/encodage-des-observations.html?IDC=6001

 

INTERNATIONAAL

iNaturalisthttps://www.inaturalist.org/projects/eu-invasive-alien-species


PROJECTEN (HUIDIG EN AFGELOPEN)


BELGIE

LIFE RIPARIAS - https://www.riparias.be

TRIAS - https://www.belspo.be/belspo/brain-be/projects/TrIAS_nl.pdf

LIFE-3n Stierkikker - https://www.natuurenbos.be/stierkikker

Bugs to the rescuehttps://www.bugs2therescue.be

Vespawatch (asian hornet - Flanders) - www.vespawatch.be

 

EUROPEES

RAPID LIFE - https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=6300

LIFE ASAPhttps://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5827