WELKOM

Op deze site vind je informatie over de Europese IUS-Verordening (Nr. 1143/2014) betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (IUS).

In België zijn er drie organen die over de uitvoer van deze verordening waken: een Nationaal Comité, een Nationale Wetenschappelijke Raad en een Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten. Dit verloopt volgens een officieel samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Verder vind je hier praktische gegevens en antwoorden op veelgestelde vragen. Zo ontdek je welke planten en dieren op de Europese lijst van zorgwekkende soorten staan, wat hun status in België is en hoe de aanvraagprocedure voor een afwijkingsvergunning verloopt.

PARTIJEN

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img