Uitheemse soorten

INVASIEVE UITHEEMSE SOORTEN

Uitheemse soorten zijn dieren, planten, schimmels en micro-organismen uit andere delen van de wereld die, door toedoen van de mens, hun weg vonden naar een nieuwe, natuurlijke omgeving. Het aantal uitheemse soorten in Europa stijgt. Op dit moment staat de teller op meer dan 12 000. Veel van deze soorten brengt men opzettelijk naar Europa, omdat ze mooi, nuttig of commercieel waardevol zijn. Andere soorten introduceert men per ongeluk, doordat ze zich bijvoorbeeld in goederen of aan boord van schepen bevinden.

Invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn uitheemse dieren en planten waarvan de introductie en verspreiding ernstige negatieve gevolgen hebben voor het leefmilieu. Gelukkig veroorzaken niet alle exoten problemen in hun nieuwe omgeving: de overgrote meerderheid heeft moeite om te overleven, te groeien of zich voort te planten. Ongeveer 10 à 15% van de uitheemse soorten die men in Europa introduceert, wordt ook invasief. Deze soorten gaan lokaal woekeren, vaak als gevolg van een gebrek aan natuurlijke vijanden zoals predatoren en parasieten, die hen in hun streek van herkomst onder controle houden.

                         

Fotos: larve van de vraadzuchtige Lithobates catesbeianus (GBNNSS), beek overwoekerd met Impatiens glandulifera (Jo Packet), vijver bijna volledig ingenomen door Myriophyllum aquaticum (Jo Packet); een jonge exemplaar van de krab Eriocheir sinensis (Bram D'hondt).