Uitheemse soorten

INVASIEVE UITHEEMSE SOORTEN

Uitheemse soorten zijn dieren, planten, schimmels en micro-organismen uit andere delen van de wereld die door toedoen van de mens werden geïntroduceerd in een nieuwe natuurlijke omgeving. Het aantal uitheemse soorten in Europa stijgt: op dit moment staat de teller op meer dan 12 000. Veel van deze soorten worden opzettelijk naar Europa gebracht, omdat ze mooi, nuttig of commercieel waardevol zijn. Andere worden onbedoeld geïntroduceerd, wanneer ze bijvoorbeeld in andere goederen verzeild raken of per ongeluk via schepen of voertuig worden vervoerd.

Invasieve uitheemse soorten (IUS) zijn uitheemse dieren en planten waarvan de introductie en verspreiding ernstige negatieve gevolgen hebben voor het leefmilieu. Gelukkig veroorzaken niet alle exoten problemen in hun nieuwe omgeving: de overgrote meerderheid kan er moeilijk overleven, groeien of zich reproduceren. Ongeveer 10 tot 15% van de uitheemse soorten die in Europa geïntroduceerd worden, worden ook invasief en gaan lokaal woekeren, vaak als gevolg van een gebrek aan predatoren en parasieten die deze soorten normaal onder controle houden.

                         

Fotos: larve van de vraadzuchtige Lithobates catesbeianus (GBNNSS), beek overwoekerd met Impatiens glandulifera (Jo Packet), vijver bijna volledig ingenomen door Myriophyllum aquaticum (Jo Packet); een jonge exemplaar van de krab Eriocheir sinensis (Bram D'hondt).