invasieve dieren van de...

Door in de onderstaande soortenlijst op de Nederlandse  soortnaam te klikken, verkrijgt u meer informatie over de voor de Unie zorgwekkende planten, specifiek aangepast aan de Belgische situatie. U verkrijgt dan meer info over hun huidige verspreiding in België, hoe ze het land binnenkwamen en zich hier verspreiden, hoe ze onze omgeving bedreigen alsook hoe u ze kan herkennen. Onderstaande soorten mogen niet langer in België noch in de Europese Unie worden ingevoerd, vervoerd, gecommercialiseerd, gekweekt, gebruikt, uitgewisseld of vrijgelaten in de natuur. Bovendien mogen deze soorten niet langer worden gehouden, uitgezonderd in het geval van gezelschapsdieren die werden verworven tot 1 jaar na de opname van de soort op de Unielijst.


DIEREN


GEWERVELDEN
ZOOGDIEREN
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS
Callosciurus erythraeus Pallas' squirrel Roodbuikeekhoorn Écureuil de Pallas  Pallas-Schönhörnchen
Herpestes javanicus Small Asian mongoose Indische mangoeste Mangouste  Kleiner Mungo
Muntiacus reevesi Muntjac deer Chinese muntjak Muntjac de Chine  Chinesischer Muntjak
Myocastor coypus Coypu Beverrat Ragondin Nutria 
Nasua nasua Coati Rode neusbeer Coati roux  Roter Nasenbär
Nyctereutes procyonoides Racoon dog Wasbeerhond Chien viverrin  Marderhund
Ondatra zibethicus Muskrat Muskusrat Rat musqué  Bisam
Procyon lotor Raccoon Wasbeer Raton laveur  Waschbär
Sciurus carolinensis Grey squirrel Grijze eekhoorn Écureuil gris  Grauhörnchen
Sciurus niger Fox squirrel Amerikaanse voseekhoorn Écureuil fauve  Fuchshörnchen
Tamias sibiricus Siberian chipmunk Siberische grondeekhoorn Tamia de Sibérie  Sibirisches Streifenhörnchen
VOGELS
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS
Acridotheres tristis Common myna Treurmania Martin triste Hirtenmaina
Alopochen aegyptiacus Egyptian goose Nijlgans Ouette d'Égypte  Nilgans
Corvus splendens Indian house crow Huiskraai Corbeau familier  Glanzkrähe
Oxyura jamaicensis  Ruddy duck Rosse stekelstaart

Érismature rousse

 Schwarzkopf-Ruderente
Threskiornis aethiopicus Sacred ibis Heilige ibis Ibis sacré  Heiliger Ibis
REPTIELEN EN AMFIBIËN
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS
Lithobates catesbeianus American bullfrog Amerikaanse stierkikker/brulkikker Grenouille taureau  Amerikanischer Ochsenfrosch
Trachemys scripta Red-eared, yellow-bellied and Cumberland sliders Lettersierschildpad Tortue de Floride  Buchstaben-Schmuckschildkröte
VISSEN
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS
Lepomis gibbosus Pumpkinseed Zonnebaars Perche soleil Gemeiner sonnenbarsch
Perccottus glenii Amur sleeper Amoergrondel Goujon de l'amour Chinesische/Shlafergrundel
Pseudorasbora parva Topmouth gudgeon Blauwbandgrondel Goujon Asiatique Blaubandbärbling
Plotosus lineatus Striped eel catfish Gestreepte koraalmeerval Poisson-chat-rayé Gestreifter korallenwels
ONGEWERVELDEN
LATIJNSE NAAM ENGELS NEDERLANDS FRANS DUITS
Arthurdendyus triangulatus New Zealand flatworm Nieuw-Zeelandse platworm Ver plat de Nouvelle-Zélande Neuseeland-Plattwurm
Eriocheir sinensis Chinese mittencrab Chinese wolhandkrab Crabe chinois  Wollhandkrabbe
Orconectes limosus Spiny-cheek crayfish Gevlekte rivierkreeft Écrevisse américaine  Kamberkrebs
Orconectes virilis Virile crayfish Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft Écrevisse à pinces bleues  Viril-Flusskrebs
Pacifastacus leniusculus Signal crayfish Rode Amerikaanse rivierkreeft Écrevisse signal  Signalkrebs
Procambarus clarkii Red swamp crayfish Rode rivierkreeft Écrevisse de Louisiane  Roter Amerikanischer Sumpfkrebs
Procambarus fallax f. virginalis Marbled crayfish Marmerkreeft Écrevisse marbrée  Marmorkrebs
Vespa velutina nigrithorax Asian hornet Aziatische hoornaar Frelon asiatique  Asiatische Hornisse