Het Nationaal Comité voor invasieve uitheemse soorten is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de drie gewesten en de federale overheid met betrekking tot de uitvoering van de Europese IUS-verordening. Het bestaat uit afgevaardigden van de gewestelijke en federale autoriteiten die de verschillende partijen van de samenwerkingsovereenkomst vertegenwoordigen.

Het Nationaal Comité voor de invasieve uitheemse soorten zorgt voor een gecoördineerde uitvoering van de IUS-verordening:

 • Opstellen van het Belgische standpunt over de voorstellen ter uitbreiding van de Europese lijst
 • Verstrekking van adviezen voor de afgifte van vergunningen met betrekking tot voor de Unie en nationaal zorgwekkende invasieve uitheemse soorten
 • Bepaling van noodmaatregelen (wanneer er meer dan één partij betrokken is)
 • Vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing (wanneer er meer dan één partij betrokken is)
 • Besluit over de controle- en beheersmaatregelen (wanneer er meer dan één partij betrokken is)
 • Coördinatie van de surveillance op nationaal niveau
 • Samenwerking tussen België en andere lidstaten
 • Besluit betreffende de soorten voor de nationale lijst die voor België zorgwekkend zijn
 • Besluit betreffende het nationaal actieplan voor introductie- en verspreidingsroutes
 • Besluit betreffende rapportage aan de EU
 • Deelname aan de Europese Commissie en het Europees Wetenschappelijk Forum
 • Elk ander vraagstuk dat een tussen de verschillende partijen gecoördineerde reactie vereist

Het nationaal Comité voor de invasieve uitheemse soorten verzekert ook de informatiestroom tussen de partijen voor:

 • Beperkingen
 • De afgifte van vergunningen
 • Vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing
 • Surveillance met betrekking tot de soorten die op Europees of nationaal niveau zorgwekkend zijn
 • Identificatie van lijstsoorten (met de noodzaak van een snelle respons)
 • Samenwerking met andere lidstaten
 • Maatregelen voor controle, beheersing of uitroeiing
 • Herstel van beschadigde ecosystemen en kosten
 • Overgangsbepalingen voor commerciële bestanden of niet-commerciële eigenaren
 • Elke andere maatregel genomen door één van de partijen