WELKOM

Deze website biedt informatie over de Europese verordening (Nr. 1143/2014) betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten – ook de IUS-verordening genoemd.

De website legt in detail uit hoe de IUS-verordening in België wordt uitgevoerd door de oprichting van een Nationaal Comité, een Nationale Wetenschappelijke Raad en een Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten, volgens een officieel samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten.

Bovendien omvat de site ook praktische details, zoals welke soorten opgenomen zijn op de Europese lijst met voor de Unie zorgwekkende soorten, hun status in België, de procedure om een afwijkingsvergunning aan te vragen, en antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

PARTIJEN

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img