De Wetenschappelijke Raad voor invasieve uitheemse soorten is een wetenschappelijk orgaan dat wetenschappelijk advies verstrekt aan het Nationaal Comité. Het bestaat uit het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor invasieve uitheemse soorten en ten minste één wetenschappelijk expert die is benoemd door/binnen: 1) Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (DEMNA/SPW), 2) Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), 3) FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD-ENVI), 4) Leefmilieu Brussels/Bruxelles Environnement (BIM), 5) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), 6) Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), 7) Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPF), 8) Plantentuin Meise, 9) andere wetenschappelijke deskundigen die door de Wetenschappelijke Raad worden uitgenodigd,

De Wetenschappelijke Raad verstrekt wetenschappelijke adviezen over:

 • Het Belgische standpunt over de voorstellen ter uitbreiding van de Europese lijst;
 • De afgifte van vergunningen met betrekking tot voor de Unie en nationaal zorgwekkende invasieve uitheemse soorten;
 • Noodmaatregelen wanneer er meer dan één partij betrokken is;
 • Maatregelen voor vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing wanneer er meer dan één partij betrokken is;
 • Beheersmaatregelen wanneer er meer dan één partij betrokken is;
 • Surveillance;
 • Samenwerking tussen België en andere lidstaten;
 • Voor België zorgwekkende soorten (voor eventuele opname op een nationale lijst);
 • Nationaal actieplan voor introductie- en verspreidingsroutes;
 • EU-rapportage;
 • Delegatie aan Europees Wetenschappelijk Forum;
 • Samenwerking met andere lidstaten.

Wanneer het Comité hierom vraagt, formuleert de Raad tevens advies over:

 • Het herstel van beschadigde ecosystemen;
 • De toepassing van overgangsmaatregelen;
 • Alle andere wetenschappelijke vraagstukken in verband met invasieve uitheemse soorten.