De bevoegdheden en taken van het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat voor invasieve uitheemse soorten zijn bepaald via het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de preventie en de beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. Het Secretariaat is vooral actief in het kader van verplichtingen en termijnen die door de Europese verordening (1134/2014) zijn bepaald.

De belangrijkste taak van het Secretariaat is om de nodige wetenschappelijke expertise te leveren voor een gecoördineerde uitvoering van de verordening:

  • Voorbereiding van wetenschappelijke adviezen;
  • Voorbereiding van identificatiemateriaal voor officiële controles;
  • Opstelling van actieplannen voor nationale routes, om de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten tegen te gaan;
  • Opstelling van beste praktijken inzake controlemaatregelen;
  • Coördinatie van Belgische rapportering aan de EU-Commissie.

Bij de vervulling van zijn taken werkt het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat nauw samen met wetenschappelijke instellingen, de Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model (BMM) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform.