BELGIË

FEDERAAL

Belgisch biodiversiteitsplatform - https://www.biodiversity.be/3642

Invasieve soorten in België - http://ias.biodiversity.be

FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu) - http://www.health.belgium.be/nl/de-europese-verordening-betreffende-invasieve-uitheemse-soorten-ius-verordening

VLAANDEREN

Agentschap voor Natuur en Bos - https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/overlast-schade/invasieve-exoten

Centrum voor expertise en kennisdeling - https://www.ecopedia.be/pagina/exoten

Instituut voor Natuur en Bosonderzoek - https://www.inbo.be/nl/onderzoeksgroepen/faunabeheer-invasieve-soorten

WALLONIË

Wallonie Service Public - http://biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632

IAS observation register - http://biodiversite.wallonie.be/fr/encodage-des-observations.html?IDC=6001

BRUSSEL

Leefmilieu Brussel - https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-biodiversiteit/ecologische-en-sanitaire-problemen-8

HUIDIGE EN AFGELOPEN PROJECTEN IN BELGIË

Vespawatch (Aziatische hoornaar) - www.vespawatch.be

Alteriashttp://www.alterias.be/nl/

 


EUROPESE UNIE

European Commission: DG environnment -https://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm

European Commission : Regulation, implementing regulations, list updates - https://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

European Alien Species Information Network (EASIN) - https://easin.jrc.ec.europa.eu/

 


PAN EUROPEES

The European network on Invasive Alien species fact sheet, NOBANIS - http://www.nobanis.org

Delivering Alien invasive species Inventory for Europe, Daisy - http://www.europe-aliens.org

Council of Europe - https://www.coe.int/en/web/bern-convention/on-invasive-alien-species

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) - https://www.eppo.int/ACTIVITIES/iap_activities

 


INTERNATIONAAL

Global invasive species database - http://www.iucngisd.org

Invasive species compendium (ISC), CABI - http://www.cabi.org

Convention on Biological Diversity (CBD) - https://www.cbd.int/idb/2009/about/cbd/

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) - https://www.ipbes.net/deliverables/3bii-invasive-alien-species

IUCN - https://www.iucn.org/theme/species/our-work/invasive-species